Categories
Active Ass Automation Avn Base Based Better Block Class Core Dungeon Economy Erver Geo Google Has Hey Ill Item Items Long Love Make Play Player Pro Pve Rights Rvival Server Sever Sky Skyblock Survival Tea Team Time World

Hulibrci

The server is based on the Skyblock core, but the main focus is automation, improvement. After a long time you will have better items to go to the dungeon. If you want to play the survival we thought about it, therefore every player has the opportunity to make their own world where they own their rights. Team Hulibrci.

CZ/SK

Server je založení na jadre Skyblock , ale hlavná náplň je automatizácia , vylepšovanie . Po dlhšom čase budete mať lepšie itemy na to aby ste išli do dungeonu. Ak chcete hrať survival aj na to sme mysleli , preto každý hráč ma možnosť urobiť si vlastni svet kde ma vlastné práva . Ďalšiu hrateľnosť stále budujemé. Ďakujeme za dôveru ktorú vkladáte na tento sever . Ak ste kreatívny človek nebojte sa ozvať . Team Hulibrci.